Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

Op en Top Dagbesteding

Op en Top Dagbesteding

Ceciel van Hoof en Dianne Goutziers zijn de drijvende krachten achter Op en Top Dagbesteding (hierna Op en Top). Op en Top streeft naar gelijkheid voor mensen met een beperking of een andere afstand tot de arbeidsmarkt. Deze mensen worden door Ceciel en Dianne Toppers genoemd.

Op en Top richt zich eerste instantie op de volgende doelgroep:
• mensen met een verstandelijke beperking, tot en met zorgzwaartepakket VG 5;
• mensen met een lichamelijke beperking, wel mobiel zelfstandig;
• mensen die leuk, nuttig en gevarieerd werk (in de vorm van dagbesteding) zoeken;
• mensen die minimaal 6 dagdelen per week bij ons komen werken;
• mensen met een indicatie voor “begeleiding in een groep” op basis van een PGB.

De thuisbasis van Op en Top is De Venloene. Hier runnen ze onder andere de winkel en halen ze het afval op. Ook dekken ze de tafels in het restaurant en zetten ze koffie voor de bewoners. Vrijdags wordt naar de markt op het Oranjeplein gegaan. Er worden dan boodschappen gedaan voor de bewoners van De Venloene.
Lange tijd was het niet mogelijk in verband met de Covid-19 pandemie, maar nu steeds meer mensen zijn gevaccineerd zijn ook weer werkzaamheden buiten De Venloene mogelijk. Het kan dus zijn dat je ze ergens in het dorp tegenkomt, bijvoorbeeld bij De Kiosk, de bibliotheek en basisschool De Vlinderboom. De Toppers zijn herkenbaar aan een donker blauw T-shirt met het logo van Op en Top.  

Op en Top heeft een hele mooie website http://www.op-en-top-dagbesteding.nl/
Van deze site heb ik de volgende achtergrondinformatie gepikt.

“Dianne Goutziers en Ceciel van Hoof zijn al jaren bevriend en hebben elkaar nu helemaal gevonden als collega’s. Sinds oktober 2017 zijn ze vol passie en plezier gestart om in hun woonplaats een nieuwe vorm van dagbesteding te realiseren.
Dianne is getrouwd met Joris en moeder van Doortje en Joep. Dianne heeft 22 jaar gewerkt in het onderwijs op een basisschool. Ze heeft de opleiding Klos en Edoka gevolgd en daarna de opleiding speciaal onderwijs.
In 2011 heeft Dianne het onderwijs verlaten en is ze gaan werken in café de Kiosk, het bedrijf van haar man Joris. Doortje heeft een beperking en zit sinds haar 3e jaar op het speciaal onderwijs. Doortje is uitgestroomd vanuit de Mytylschool naar een dagbesteding in Waspik in 2016. Doortje heeft het erg naar haar zin bij de dagbesteding, ze voelde voor het eerst dat ze er echt bij hoort en mee mag doen in de maatschappij. Dianne: ”Ik vond dit zo bijzonder dat ik besloot te gaan onderzoeken of dit in Loon op Zand ook mogelijk zou zijn.
Ceciel woont samen met William en is moeder van Bob en Fee. Ceciel heeft na haar opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening, 15 jaar in de dagbesteding bij Amarant gewerkt. Na een 2-tal jaren in een verzorg- en verpleeghuis gewerkt te hebben als Coordinator Gastvrijheid, keert zij met liefde en plezier terug naar de dagbesteding. Ceciel: “Het is fantastisch om ieder individu op eigen wijze te zien ontwikkelen. Hoe dankbaar is het om daar een bijdrage aan te mogen leveren en daarbij vooral te denken in mogelijkheden”.”

Overigens kun je bij Op en Top werken als vrijwilliger en ook worden er stageplaatsen aangeboden voor leerlingen van het ROC gezondheidzorg / welzijn en soortgelijke opleidingen.

De foto’s zijn gemaakt op 23 juli 2021.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?