Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Oorlogsmonument Loonse en Drunense Duinen

Oorlogsmonument Loonse en Drunense Duinen

Aan het fietspad door de Loonse en Drunense Duinen van Loon op Zand naar Kaatshevel bevindt zich een monument ter gedachtenis aan de Tweede Wereldoorlog. Jaarlijks worden hier op 4 mei de slachtoffers van de oorlog herdacht door het neerleggen van bloemstukken.
Na een aantal dagen verwelken de bloemen langzaam. De bloemen raken in mineur wat past bij de sfeer van het gedenken van de oorlogsgruwelijkheden.

Op de site www.4en5mei.nl is de volgende informatie te lezen over het monument:
“Het vredesmonument in Kaatsheuvel (gemeente Loon op Zand) is opgericht ter herinnering aan inwoners van de gemeente die door oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Het monument doet tevens dienst als een algemeen gedenkteken en benadrukt de nooit eindigende inspanningen die nodig zijn voor het behoud van vrede, vrijheid en democratie.
Al bij het Duitse bombardement op de Horst op 10 mei 1940 sneuvelden 8 in Kaatsheuvel verblijvende Nederlandse militairen. In de bezettingsjaren vielen slachtoffers onder de inwoners door oorlogshandelingen als bombardementen bij dwangarbeid in Duitsland, deportatie, verblijf in concentratiekampen en fusillades. Vooral de artilleriebeschietingen door de geallieerde troepen op 28 en 29 oktober 1944 kostten veel inwoners het leven. De beschietingen gingen vooraf aan de feitelijke bevrijding door de Schotse infanteristen van de 51e Highland Division. Nog ná de bevrijding hebben 2 neergestorte V-1’s tientallen slachtoffers gemaakt.
In totaal vielen in De Moer 3 doden, in Loon op Zand 18 doden en in Kaatsheuvel 79 doden, waaronder ook 25 bejaarde Zeeuwse evacués die ondergebracht waren in het Missiehuis St. Antonius.
Het vredesmonument ligt in de ‘MAST’: de Duitse Munitions Ausgabe Stelle. In de jaren 1940-1945 was hier in een 10 hectare groot bosgebied een munitiedepot gevestigd met vele bunkers, kantines, magazijnen, ingegraven parkeerplaatsen, een voetbalveld en zelfs een zwembad. Er lag een immense hoeveelheid ammunitie opgeslagen. Bij de nadering van de geallieerde troepen werd het oorlogstuig gedeeltelijk afgevoerd maar het overgrote deel werd in een dagenlange reeks ontploffingen vernietigd.
Er zijn op het ogenblik nog enkele overblijfselen waar te nemen, zoals kraters, ontstaan door het opblazen van munitiebunkers aan het einde van de oorlog.”

 

De foto’s zijn gemaakt op 10 mei 2021.

Website Natuurmonumenten

Wandelroute M.A.St.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?