Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

Henk van der Velden

Henk van der Velden

Het heeft zijne Majesteit behaagd om Henk van der Velden uit Loon op Zand ter gelegenheid van Koningsdag 2021 Koninklijk te onderscheiden.

Henk (72) heeft zijn decoratie verdiend door in de loop der jaren heel wat activiteiten te verrichten. Veel van deze activiteiten hebben te maken met de parochie St Jan Onthoofding in Loon op Zand. Zo is hij onder andere 10 jaar bestuurslid geweest van de parochie en luistert hij al 31 jaar kerkdiensten op met zijn welluidende basstem. Ook is hij sinds 2004 lid van de kerkhofploeg waar hij fungeert als aanspreekpunt. Hij maakt de wekelijkse werkschema’s, sorteert en verzorgt de afvoer van het afval. Ook verzorgt hij de aankleding van de begraafplaats en het columbarium tijdens Allerzielen.

Vorige week was ik aanwezig toen hij het krijgen van de onderscheiding vierde met zijn kerkhofploeg. Hij legde uit hoe bij naar het gemeentehuis was gelokt en door het zien van veel bekenden in de gaten kreeg dat hij wel eens degene zou kunnen zijn die gedecoreerd zou worden. Henk is door omstandigheden vrijgezel gebleven en heeft voor de sociale contacten veel vrijwilligerswerk verricht
De leden van de kerkhofploeg werden door Henk getrakteerd op een appelflap. Zelf heb ik deze afgeslagen. Ik ben geen lid van de ploeg en heb ook wat last van Coronakilo’s. De leden van de kerkhofploeg hebben daar natuurlijk niet zo veel last van. Ze blijven namelijk elke week in beweging bij het onderhoud van het kerkhof, dat er dankzij hun inspanningen steeds keurig bij ligt. Natuurlijk heb ik ook foto’s gemaakt terwijl de ploeg een week later in actie was. Dit gebeurt steeds op dinsdagochtend. Dat dit ook een sociaal gebeuren is werd mij tijdens het maken van de foto’s wel duidelijk… 😊

Overigens heeft Henk geen Facebook, noch een laptop of iets dergelijks, maar ik weet wel zeker dat Henk de foto’s te zien krijgt. Daarvoor is zijn sociaal netwerk groot genoeg.

De foto’s zijn gemaakt op 4 en 11 mei 2021.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?