Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Eerste Brabantse Burgerbos

Eerste Brabantse Burgerbos

Aan het Kraanven tussen de mini-camping Kraanvensche Berg en de echte Kraanvensche Berg is een start gemaakt met de realisering van het 1e Brabantse Burgerbos. Het bos wordt mede mogelijk gemaakt met behulp van een subsidie van de provincie Noord-Brabant en bijdragen van burgers en bedrijven.
Het ziet er nu wat zielig uit, maar over 50 jaar hoort een echt bos te zijn aansluitend aan Huis ter Heide. Natuurontwikkeling is hard nodig wil Nederland de internationale verplichting tot 30 procent natuur in 2030 halen.

De laatste tijd zijn veel bomen gekapt voor de aanleg een nieuwe hoogspanningsleiding. Nodig in het kader van de energietransitie. De elektrificatie van auto’s en bedrijven zorgt voor minder uitstoot van CO2. Dat is prima om de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Een paar weken geleden woonde ik een presentatie bij van de Reinier van den Berg, de bekende weerman van RTL . Reinier maakt tegenwoordig veel studie van de klimaatverandering. Hij vertelde dat het niet alleen nodig is dat er minder CO2 wordt geproduceerd, maar ook dat er C02 uit de lucht wordt weggenomen. Dat kan door het telen van gewassen en het planten van bomen. Een boom zet heel wat CO2 om in zuurstof.

Natuurontwikkeling is dus prima om de opwarming van de aarde tegen te gaan. Het is ontzettend jammer in het Brabants Dagblad van 12 april 2023 te lezen dat de provinciale subsidiepot voor natuurontwikkeling leeg is en dat 70 projecten in de ijskast gaan. Dit terwijl de opwarming van de aarde gewoon doorgaat…

De foto’s zijn gemaakt op 7 april 2023.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?