Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

De Ouwe Garage, juni 2024

De Ouwe Garage

De buitenkant van het bedrijfsverzamelgebouw aan de Hoge Steenweg wordt op dit moment opgeknapt.

Het bedrijfsverzamelgebouw is gevestigd op de locatie van voormalig garagebedrijf Van Roosmalem (Volvo-dealer), vandaar dat het gebouw de naam “De Ouwe Garage” heeft gekregen.
Eerder waren er plannen voor het bouwen van woningen op deze locatie, maar voor die plannen moest het omgevingsplan aangepast worden dat kostte te veel tijd.

De bedoeling is dat na de zomervakantie het gebouw opgeleverd zal worden. Dat zal gefaseerd gebeuren.

De werkzaamheden worden onder andere uitgevoerd door Harold Spapens, die met zijn bedrijf zich hier ook vestigt.

De foto’s zijn gemaakt op 12 juni 2024.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?