Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

Klapstoelenconcert Sophia’s Vereeniging

klapstoelenconcert Sophia's

Met een klapstoel onder de arm was het een komen en gaan naar het Witte Kasteel dat een schitterend decor vormde voor het het klapstoelenconcert van Sophia’s Vereeniging, versie 2022.

Het was warm, heel warm. Zo warm dat het bestuur van de vereniging besloten had dat de leden van het orkest niet in uniform hoefden te spelen.
De kwaliteit van de muziek heeft er in ieder geval niet onder geleden. Alle gelederen van de vereniging zetten hun beste beentje naar voren. Veel dorpsgenoten genoten van de muzikale klanken van SPE, SOL en het Symfonisch Blaasorkest.

De foto’s zijn gemaakt op 18 juli 2022.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?