Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

Herbeplanting bosperceel Kasteellaan

Herbeplanting bosperceel Kasteellaan

Vorig jaar september is een bosperceel aan de Kasteellaan bijna geheel kaal gekapt. Daarna zijn alle wortels verwijderd. Gisteren is men begonnen met het herbeplanten van het perceel met nieuwe bomen.

Via mijn fotoblog sprak ik mijn gedachte uit dat  de kap van de naaldbomen misschien gedaan werd om de bouw van nieuwe luxe woningen mogelijk te maken. De eigenaars van het bosperceel reageerde dat de houtkap te maken had met de aantasting van de bomen door de letterzetter. Het kappen van de bomen was nodig om te voorkomen dat ze zouden omvallen waardoor gevaarlijke situaties konden ontstaan.

Gisteren zag ik dat er bomen geplant werden. Na toestemming te hebben gevraagd heb ik van de werkzaamheden foto’s gemaakt. Er zijn verschillende bomen geplant waardoor de kans op verspreiding op een ziekte of plaag verkleind wordt.
Mijn suggestie dat het er op leek dat de houtkap te maken had met de wens om ter plaatse woningen te bouwen was dus onterecht.

De foto’s zijn gemaakt op 16 april 2021.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?