Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Grote parasolzwammen Loon op Zand

Grote parasolzwam

In de berm van de Klokkenlaan en Kasteelhoevenweg zijn grote parasolzwammen te vinden. Vooral aan de Klokkenlaan is dat een bijzonder gezicht. De paddenstoelen zijn daar nog niet volgroeit en kenmerken zich door een bolvormige bol op een steel.

Op Wikipedia is onder andere het volgende te vinden over deze paddenstoel.
De grote parasolzwam (Macrolepiota procera) is een schimmel met een lange steel en grote hoed en heeft gelijkenis met een parasol, vandaar ook de naam. Het is een veelvoorkomende soort die groeit op matig vochtige grasgebieden. Deze zwam wordt vaak gevonden in groepen of alleen en staat ook vaak in heksenkringen. De parasolzwam is wijdverbreid in landen met een gematigd klimaat.
Voor meer informatie zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Grote_parasolzwam

De foto’s zijn gemaakt op 6 en 7 oktober 2022.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?