Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Geboortebos bij het Noorderbos

Geboortebos bij het Noorderbos

Net over de grens met Loon op Zand ligt het Noorderbos. Het ligt op loopafstand van ons dorp en met de fiets ben je er zo. Net als Huis ter Heide is het een natuurgebied dat ontwikkeld is. Dat wil zeggen dat de overheid een handje geholpen bij het ontstaan van een natuurlijke omgeving. Oorspronkelijk waren de gronden in gebruik als vloeivelden voor het zuiveren van rioolwater. Met de komst van de grote waterzuiveringsinstallatie op De Spinder was dat niet meer nodig.

Bij het Noorderbos is er sinds 2007 ook een Geboortebos. Op de site Wikimiddenbrabant is daarover het volgende te lezen:
Naast het Noorderbos werden in 2007 de eerste 46 bomen van het Geboortebos geplant. Het Geboortebos moet symboliseren dat alle kinderen het recht hebben om op te groeien in een gezonde leefomgeving. Ouders bepalen zelf of ze een boom kopen. Van elke jaargang worden de namen van de borelingen op plaquettes in het bos vermeld. Bijzonder aan het Tilburgse Geboortebos is dat het is gekoppeld aan een soortgelijk bos in Matagalpa. Voor iedere boom in Tilburg wordt er een in de zusterstad in Nicaragua geplant. De Stichting Nationale Boomfeestdag begon al in 1990 met het planten van bomen voor nieuwe wereldburgers in Geboortebossen.

De foto’s zijn gemaakt op 23 april 2021.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?