Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Bomenkap Bos en Beemdweg

Bomenkap langs snelfietspad

Ook bij de Bos en Beemweg (snelfietspad naar Tilbrug) worden op dit moment bomen gekapt voor de 380 kV hoogspanningsleiding.

De plek waar dit gebeurt, is het smalle gedeelte van het snelfietspad.  Na de werkzaamheden zal het fietspad ter plekke worden verbreed. Het is dan fijn fietsen zonder de mooie grote bomen…

De foto’s zijn gemaakt op  2 maart 2023.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?