Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Je kunt ook een rechtstreektse donatie doen. Zie hier.

Blauwloop

Blauwloop

De naam Blauwloop is niet erg vleiend. Op een site over Brabantse waternamen heb ik het een en ander hierover gevonden.

“In de omgeving van Tilburg werden in de 19e eeuw vele waterlopen gebruikt voor de afvoer van afvalwater van textielfabrieken. Deze waterlopen werden blauwsloten of blauwlopen genoemd omdat er gekleurd afvalwater uit de ververijen op werd geloosd. De sloten konden alle kleuren van de regenboog vertonen, maar de kleur was overwegend blauw (vanwege de blauwe kleurstof indigo). Blauwloop betreft hier geen ‘eigennaam’ maar een algemene aanduiding voor een open riool.”

De huidige Kraanvenseloop werd blauwloop omdat deze het rioolwater van Loon op Zand ontving. De aanliggende straat heet nu nog steeds Blauwloop.
Het afvalwater van Loon loopt er niet meer door. Dat wordt gezuiverd in Tilburg.

De foto’s zijn gemaakt op 9 januari 2022.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?