Meer recente blogs.


Vind je de foto's van Loonsfotowerk.nl leuk? Geef de site een steuntje in de rug door eerst op de onderstaande banner te klikken en dan pas inkopen te doen bij Bol.com. Loonsfotowerk.nl krijgt dan een kleine provisie die gebruikt wordt voor de kosten van deze site. Het kost je geen cent extra.

Bol.com AlgemeenBol.com Algemeen

Amo Moleneind (deamo)

Amo Moleneind (deamo) 1

Amo aan het Moleneind biedt actieve, creatieve en uitdagende buitenschoolse opvang en begeleiding aan kinderen uit het speciaal onderwijs en begeleiding voor jongvolwassenen met een (verstandelijke) beperking en/of gedrags- en ontwikkelingsproblemen.
Het is een mooi terrein aan het Moleneind naast de Pauwelhoeve. Er zijn diverse activiteiten die ter plekke gedaan kunnen worden. Zo beschikt Amo over een kunstgras voetbalveld en een speelbos.
Daarnaast worden ook activiteiten uitgevoerd in de omgeving van Loon op Zand. Het vervoer gebeurt met busjes met het logo van het zorgbedrijf. Bij De Wetering staan elke zaterdagochtend busjes van het bedrijf.
Ik werd gastvrij onthaalt en het maken van foto’s was geen probleem zolang de cliënten op grote afstand gefotografeerd werden. Natuurlijk bekeek ik de koeien in de wei van dichtbij.

Verder is het leuk te weten dat je sinds kort bij Amo bij tijd en wijle terecht kunt voor een beker koffie “to go” met wat lekkers. De Amo Kiosk was afgelopen zondag geopend. Het gaat hier om een samenwerking van Amo met De Kiok. Het stalletje kent onregelmatige openingstijden.

De foto’s zijn gemaakt op 28 februari en 1 maart 2021.

logo loonsfotowerk

Wil je een foto afgedrukt hebben?
Of heb je een suggestie voor een fotoreportage?